HV Fijn Wonen

Welkom bij HV Fijn Wonen

HV Fijn Wonen is de huurdersvereniging van Woningcorporatie Woonkwartier. De woningcorporatie heeft woningen in de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Steenbergen.  

Noodfonds Energie om financiële problemen te voorkomen

20-02-2023

Energieleveranciers en maatschappelijke organisaties hebben een Tijdelijk Noodfonds Energie in het leven geroepen. Hiermee willen zij voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen door de gestegen energieprijzen. Huishoudens die van een bepaald minimum moeten rondkomen kunnen op dit noodfonds een beroep doen. 

 

Het noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun een deel van de energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023. Komt u in aanmerking hiervoor, dan kunt u vanaf nu de steun van het noodfonds aanvragen voor de hele periode via noodfondsenergie.nl

 

Wie komen er in aanmerking voor extra ondersteuning? 
Het noodfonds is voor huishoudens met een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Dan is het bruto-inkomen per maand lager dan € 2.980 (alleenstaand) of € 3.794 (samenwonend). De bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld. 

De huishoudens moeten zelf een contract voor gas, stroom en/of stadswarmte bij een energieleverancier hebben. Het maakt niet uit bij welke energieleverancier. De rekening is (afhankelijk van het inkomen) hoger dan 10 tot 13% van het gezamenlijk bruto-inkomen. 

 

Hoeveel steun kunt u krijgen?

Bij huishoudens met een gezamenlijk bruto-inkomen dat lager is dan 160% van het sociaal minimum betaalt het noodfonds het deel van de energierekening dat uitkomt boven 10% van het bruto-inkomen. 

Bij huishoudens met een gezamenlijk bruto-inkomen dat ligt tussen de 160 en 200% van het sociaal minimum betaalt het noodfonds het deel van de energierekening dat uitkomt boven 13% van het bruto-inkomen. 


Hulp bij het invullen van de aanvraag

Conform gemaakte afspraak tijdens het overleg met HV Fijn Wonen d.d. 22 februari jl. heeft Woonkwartier navraag gedaan waar huurders die een beroep op het Noodfonds Energie en/of de energietoeslag willen doen terecht kunnen voor hulp bij het invullen van het formulier.

 

Huurders kunnen hiervoor terecht bij bureau Geld & Recht

Geld & Recht - Surplus

 

Ook schuldhulpmaatje kan helpen bij het invullen van de formulieren.

 

Advies om bewoners mee te geven de aanvragen zo snel mogelijk in te dienen, de aanvraagtermijn sluit namelijk op 31 maart 2023. Dit geldt zowel voor het noodfonds als voor de energietoeslag.

 

Energietoeslag › Werkplein Hart van West-Brabant

Tijdelijk Noodfonds Energie

 

Huishoudens die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het noodfonds kunnen zich nu aanmelden via Noodfondsenergie.nl.

Eenvoudige tips om energie te besparen

De elektriciteits- en gasrekening wordt steeds hoger. Als huurder kun u zelf meehelpen uw energierekening omlaag te brengen.

 

Klik hier voor tips

© Fijn Wonen 2023
website door doubledog