HV Fijn Wonen

HV Fijn Wonen

Postbus 90

4750 AB Oud Gastel

Contactpersoon
Karin van Beers

ambtelijk secretaris

info@hvfijnwonen.nl

tel: 06 46 31 98 18

Nieuwsbrief

Schrijf je in en
blijf op de hoogte.

Nieuws van HV Fijn Wonen

Digitale nieuwsbrief
Het is een feit: de eerste digitale niuwsbrief is uitgegaan. De wens is deze ongeveer 6 keer per jaar bij de huurders, die zich hebben ingeschreven, onder de aandacht te brengen. Je kunt je aanmelden via info@hvfijnwonen.nl 
De digitale nieuwsbrief kun je 2021_03_01_digitale_nieuwsbrief_1.pdf

 

Huurbevriezing per 01-07-2021
Momenteel is er veel te doen over een mogelijke  huurverlaging. Voor meer informatie een verwijzing  . 
V
oor aanvullende informatie  vanuit Woonkwartier over de huurverlaging intrekkingsbrief.pdf

Visitatie Woonkwartier 

Woonkwartier heeft besloten zich dit jaar te laten visiteren. Alle woningcorporaties zijn volgens de nieuwe woningwet sinds 1 juli 2015 verplicht zich eens in de vier jaar te laten visiteren. Het doel van de visitatie is het geven van een (gestructureerde) beoordeling over het maatschappelijk presteren van de individuele woningcorporatie. Op deze manier verantwoorden corporaties zich lokaal over hun prestaties. De visitatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke commissie die de prestaties van de corporatie over de afgelopen vier jaar onderzoekt. De visitatie wordt uitgevoerd door Pentascope. 
Ook de HV Fijn Wonen is uitgenodigd als stakeholder. Op 9 maart is de eerste bijeenkomst.

Jaarverslag 2020
In tref je het 2020_Jaarverslag_d.pdf van HV Fijn Wonen aan.

 

Mutatiebeleid bij roerende goederen
Samen met Woonkwartier heeft de HV FIjn Wonen een nieuw beleid gemaakt m.b.t. overname roerende goederen voor vertrekkende en nieuwe huurder. Het beleid is klantvriendelijk en duurzaam voor alle huurders. Zodra het beleid bestuurlijk is vastgesteld wordt het op de website vermeld.
 ------
Samenwerkingsovereenkomst Woonkwartier en HV Fijn Wonen
De samenwerkingsovereenkomst tussen Woonkwartier en HV Fijn Wonen was wat verouderd en vroeg om enkele kleine aanpassingen.  2021_2022_ondertekende_samenwerkingsovereenkomst.pdf

  

Sociaal statuut Woonkwartier en HV Fijn Wonen
Eind december 2020 is het Sociaal_Statuut_december_2020_ondertekend.pdf tussen Woonkwartier en HV.
Walter Heijnen en Ruud van den Boom hebben hun handtekening onder het document geplaatst. ondertekening sociaal statuut verkleind

 Gemeente Moerdijk - brainstormsessie naar CO2 neutraal
Het Rijk heeft de ambitie om in 2050 een CO2-neutrale gebouwde omgeving te hebben. Elke gemeente heeft de verplichting voor eind 2021 een warmtevisie op te stellen. De gemeente Moerdijk zet het proces eind 2020 in werking. Hiervoor nodigt de gemeente stakeholders uit o.a. HV Fijn Wonen. Eind november heeft een eerste afspraak plaatsgehad en de tweede brainstormsessie staat gepland half januari 2021. De overleggen zijn via teams.

 

Meedenk/klantenpanel
HV Fijn Wonen is aan het groeien! er zijn al een aantal huurders die zich aangemeld hebben voor het meedenk/klantenpanel. Wilt u ook meedenken? Meld u aan via info@hvfijnwonen.nl 

 

Informatiebijeenkomst - dinsdag 1 september 2020
Een groep van ca. 30 huurders heeft de bijeenkomst bijgewoond  over de invloed van huurders op woningcorporatie Woonkwartier. 
Uitwerking bijeenkomst
Onder leiding van Thea de Feyter van de "Nieuwe Wind" zijn veel ideeen aangedragen waar de huurdersvereniging mee aan de slag wil gaan. In de overlegwet, welke is vastgesteld in 2015, hebben huurders meer rechten gekregen.  
Wil je meer weten over deze bijeenkomst, een vervolg of wil je actief betrokken raken bij de vereniging? 
Email: info@hvfijnwonen.nl 

Telefoon: 06 463 198 18 (Karin -  Ambtelijk Secretaris)
  

lees het hele artikel

Agenda HV Fijn Wonen

Bestuursvergadering HV FIjn Wonen
maandag 14 juni 2021

 

Algemene Ledenvergadering HV Fijn Wonen
Optie: dinsdag 28 september: Veerhuis, Oud Gastel

 

Kwartslag en Info HV Fijn Wonen Nieuws digitaal:
Via Woonkwartier (0168- 3500 00) kunt u aangeven dat u de nieuwsbrief enkel digitaal wilt ontvangen. U krijgt het blad niet meer over de post.

Meldpunt Crisiszorg
Calamiteiten_Klik_hier.pdf

Woonbond: problemen met de verhuurder? Neem contact op met de huurderslijn:
ma-donderdag van 10:00-13:00 uur:020-551 77 55

Zonnepanelen: lees hier en HV_uitonsdak.pdf
 

 

 

 

 

 

 

© Fijn Wonen 2021
website door doubledog