HV Fijn Wonen

HV Fijn Wonen

Postbus 90

4750 AB Oud Gastel

Contactpersoon
Karin van Beers

ambtelijk secretaris

info@hvfijnwonen.nl

tel: 06 46 31 98 18

Nieuwsbrief

Schrijf je in en
blijf op de hoogte.

Nieuws van HV Fijn Wonen

In memoriam
HV Fijn Wonen ontving het droevige nieuws dat de heer Toon Kouters op 68-jarige leeftijd is overleden. Toon is gedurende 20 jaar voorzitter geweest van de huurdersvereniging Moerdijkse Waard. We hebben Toon leren kennen als een zeer betrokken iemand. Toon gaf gevraagd en ongevraagd advies aan de corporatie (destijds Moerdijkse Waard).

Na 20 jaar heeft Toon de voorzittershamer aan de nieuwe vereniging overgedragen.

Maandag 11 januari is Toon overleden. Namens de HV Fijn Wonen wensen wij de nabestaanden veel sterkte toe.

 

 

 

Sociaal statuut Woonkwartier en HV Fijn Wonen
Eind december 2020 is het Sociaal_Statuut_december_2020_ondertekend.pdf tussen Woonkwartier en HV.
Walter Heijnen en Ruud van den Boom hebben hun handtekening onder het document geplaatst. ondertekening sociaal statuut verkleind

 

 

 

Gemeente Moerdijk - brainstormsessie naar CO2 neutraal
Het Rijk heeft de ambitie om in 2050 een CO2-neutrale gebouwde omgeving te hebben. Elke gemeente heeft de verplichting voor eind 2021 een warmtevisie op te stellen. De gemeente Moerdijk zet het proces eind 2020 in werking. Hiervoor nodigt de gemeente stakeholders uit o.a. HV Fijn Wonen. Eind november heeft een eerste afspraak plaatsgehad en de tweede brainstormsessie staat gepland half januari 2021. De overleggen zijn via teams.

 

Meedenk/klantenpanel
HV Fijn Wonen is aan het groeien! er zijn al een aantal huurders die zich aangemeld hebben voor het meedenk/klantenpanel. Wilt u ook meedenken? Meld u aan via info@hvfijnwonen.nl 

 

Informatiebijeenkomst - dinsdag 1 september 2020
Een groep van ca. 30 huurders heeft de bijeenkomst bijgewoond  over de invloed van huurders op woningcorporatie Woonkwartier. 
Uitwerking bijeenkomst
Onder leiding van Thea de Feyter van de "Nieuwe Wind" zijn veel ideeen aangedragen waar de huurdersvereniging mee aan de slag wil gaan. In de overlegwet, welke is vastgesteld in 2015, hebben huurders meer rechten gekregen.  
Presentatie 
Presentatie meedenkavond 01-09-2020

Uitwerking informatiebijeenkomst
Uitwerking_input_huurders.pdf

Wil je meer weten over deze bijeenkomst, een vervolg of wil je actief betrokken raken bij de vereniging? 
Email: info@hvfijnwonen.nl 

Telefoon: 06 463 198 18 (Karin -  Ambtelijk secretaris)
 

 

 

 

 

 

lees het hele artikel

Agenda HV Fijn Wonen

Kwartslag en Info HV Fijn Wonen Nieuws digitaal:
Via Woonkwartier (0168- 3500 00) kunt u aangeven dat u de nieuwsbrief enkel digitaal wilt ontvangen. U krijgt het blad niet meer over de post.

Meldpunt Crisiszorg
Calamiteiten_Klik_hier.pdf

Bestuursvergadering HV Fijn Wonen worden uitgesteld vanwege corona

 

 

 

 

 

 

 

© Fijn Wonen 2021
website door doubledog