HV Fijn Wonen

HV Fijn Wonen

Postbus 90

4750 AB Oud Gastel

Contactpersoon
Karin van Beers

ambtelijk secretaris

info@hvfijnwonen.nl

tel: 06 46 31 98 18

Nieuwsbrief

Schrijf je in en
blijf op de hoogte.

Nieuws van HV Fijn Wonen

Kwartslag
De laatste nieuwsbrief van HV Fijn Wonen treft u hier aan.

  

Digitale nieuwsbrief
Het is een feit: de tweede nieuwsbrief van HV Fijn Wonen is uit.  Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen mail dan naar info@hvfijnwonen.nl  

Algemene Ledenvergadering dinsdag 28 september 2021 ---> Thema langer thuis blijven wonen 
Kort verslagje:
Er was een formeel gedeelte waarbij de leden haar ambities en plannen heeft uitgesproken voor 2022.  
3 organisaties (gemeenten - Woonkwartier - HV FIjn Wonen) hadden een presentatie voorbereid welke goed op elkaar aansloten. Het was een interessante avond. 
 

Visitatie Woonkwartier 

Woningcorporaties zijn volgens de nieuwe woningwet sinds 1 juli 2015 verplicht zich eens in de vier te laten visiteren. Het doel van de visitatie is het geven van een (gestructeerde) beoordeling over het maatschappelijk presteren van de individuele woningcorporatie. Op deze manier verantwoorden corporaties zich lokaal over hun prestaties. De visitatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke commissie die de prestaties van de corporatie over de afgelopen vier jaar onderzoekt. De visitiatie wordt uitgevoerd door Pentascope.
Bij de visitatie, die dit jaar plaatsvindt, is de HV Fijn Wonen uitgenodigd als stakeholder.  De bijeenkomsten waren in maart 2021.

 

Mutatiebeleid bij roerende goederen
Samen met Woonkwartier heeft de HV FIjn Wonen een nieuw beleid gemaakt m.b.t. overname roerende goederen voor vertrekkende en nieuwe huurder. Voor algemene informatie: Huur opzeggen - Woonkwartier
 ------  

Sociaal statuut Woonkwartier en HV Fijn Wonen
Eind december 2020 is het Sociaal_Statuut_december_2020_ondertekend.pdf tussen Woonkwartier en HV.
Walter Heijnen en Ruud van den Boom hebben hun handtekening onder het document geplaatst. ondertekening sociaal statuut verkleind

 Gemeente Moerdijk - brainstormsessie naar CO2 neutraal
Het Rijk heeft de ambitie om in 2050 een CO2-neutrale gebouwde omgeving te hebben. Elke gemeente heeft de verplichting voor eind 2021 een warmtevisie op te stellen. De gemeente Moerdijk zet het proces eind 2020 in werking. Hiervoor nodigt de gemeente stakeholders uit o.a. HV Fijn Wonen. 

 

 

Agenda HV Fijn Wonen

Kwartslag en Info HV Fijn Wonen Nieuws digitaal:
Via Woonkwartier (0168- 3500 00) kunt u aangeven dat u de nieuwsbrief enkel digitaal wilt ontvangen. U krijgt het blad niet meer over de post.

Meldpunt Crisiszorg
Calamiteiten_Klik_hier.pdf

Woonbond: problemen met de verhuurder? Neem contact op met de huurderslijn:
ma-donderdag van 10:00-13:00 uur:020-551 77 55

Zonnepanelen: lees hier en HV_uitonsdak.pdf
 

 

 

 

 

 

 

© Fijn Wonen 2021
website door doubledog