HV Fijn Wonen

HV Fijn Wonen

Postbus 90

4750 AB Oud Gastel

Contactpersoon
Karin van Beers

ambtelijk secretaris

info@hvfijnwonen.nl

tel: 06 46 31 98 18

Nieuwsbrief

Schrijf je in en
blijf op de hoogte.

Bestuur HV Fijn Wonen

Bestuurssamenstelling vanaf 01 februari 2020:
RenĂ© Visser,  waarnemend voorzitter  en aanspreekpunt voor Klik voor Wonen
Piet Karman, penningmeester
Otto van Dijk
Walter Heijnen, verantwoordelijk voor duurzaamheid
Karin van Beers, ambtelijk secretaris ondersteunt het bestuur van HV Fijn Wonen. Karin maakt geen deel uit van het bestuur.

 

Klik voor Wonen
Woonkwartier heeft advies aangevraagd om het optiemodel in het systeem Klik voor Wonen te schrappen. Het bestuur heeft advies gegeven, zie de bijlagen: 20200211_brief_advies_afschaffen_optiemodel_KvW.pdf

20200228Advies_afschaffen_optiemodel_KvW.pdf

20200302_ontvangstbev._advies_afschaffen_optiemodel_KvW.pdf

 

 

Afdelingen:samenstelling en taken

HV Fijn Wonen bestaat uit een bestuur en 3 afdelingen.

In de afdelingen zijn de afdelingsfunctionarissen actief.


Voor de afdeling Dinteloord:
Mevrouw Jongbloed en Ad Sinnema samen met twee bestuursleden René Visser en Piet Karman


Voor de afdeling Halderberge:
Ad de Jong, mevrouw Van Antwerpen en Brands met de bestuursleden Otto van Dijk en Walter Heijnen


Voor de afdeling Moerdijk:
Renske Vreugdenhil en Ad Dierks 


De afdelingsfunctionarissen zijn de oren en de ogen in het gebied waarin ze actief zijn. Dit onderdeel wordt het komende jaar verder uitgewerkt. De bestuursleden zijn ook bij de afdeling overleggen aanwezig zodat zij vanuit het bestuur verslag aan de afdeling uit kunnen brengen. Door hun aanwezigheid in de afdeling weet het bestuur ook wat in de afdeling speelt.

Bestuursvergaderingen HV Fijn Wonen

Een keer per maand houdt de het bestuur van HV Fijn Wonen vergadering.
De eerstvolgende bestuursvergadering is op woensdag 3 juni 2020.


Onderwerpen die in de vergadering aan de orde komen zijn:

 • Jaarlijkse huuraanpassing; een van de belangrijkste onderdelen van HV Fijn Wonen. Hiervoor heeft de vereniging
  het recht van instemming
 • Streefhuurbeleid
 • Klik voor Wonen systeem
 • Klachten
 • Bewonerscommissies
 • Begroting Woonkwartier
 • Duurzaamheid
 • HV Fijn Wonen nieuws
 • Samenwerking met de afdeling
 • Geschillencommissie
 • Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV)
 • Trouw huurderschap
 • Samenwerkingsovereenkomst met Woonkwartier
 • Prestatieafspraken met de gemeenten en Woonkwartier en wat verder ter tafel komt.

Agenda HV Fijn Wonen

3 juni 2020: bestuursvergadering HV Fijn Wonen
23 juni 2020: Raad van Toezicht - Bestuur HV Fijn Wonen
10 juli 2020: kennismaking met RvC
Algemene LedenVergadering: Najaar
Meedenkers gevraagd: najaar

 

 

 

 

 

 

 

© Fijn Wonen 2020
website door doubledog