HV Fijn Wonen

HV Fijn Wonen

Postbus 90

4750 AB Oud Gastel

Contactpersoon
Karin van Beers

ambtelijk secretaris

info@hvfijnwonen.nl

tel: 06 46 31 98 18

Nieuwsbrief

Schrijf je in en
blijf op de hoogte.

Bestuur HV Fijn Wonen

Bestuurssamenstelling vanaf 1 september 2020
o.l.v. Interim Johan van der Smissen bestaat het huidige bestuur uit: 
Ad Dierks
Walter Heijnen, verantwoordelijk voor duurzaamheid
Piet Karman, penningmeester
Ad Sinnema
RenĂ© Visser,  aanspreekpunt voor Klik voor Wonen
Renske Vreugdenhil
Karin van Beers, ambtelijk secretaris ondersteunt het bestuur van HV Fijn Wonen. Karin maakt geen deel uit van het bestuur.

Kleis Willemstein sluit voor een proefperiode aan bij het bestuur. 
Ad de Jong en Petra Brands sluiten bij onderwerpen aan die voorgelegd worden.
Vanuit de verschillende dorpen hebben zich al een aantal huurders zich aangemeld voor het meedenk/klantenpanel.

 

Klik voor Wonen
Woonkwartier heeft advies aangevraagd om het optiemodel in het systeem Klik voor Wonen te schrappen. Het bestuur heeft advies gegeven, zie de bijlagen: 20200211_brief_advies_afschaffen_optiemodel_KvW.pdf

20200228Advies_afschaffen_optiemodel_KvW.pdf

20200302_ontvangstbev._advies_afschaffen_optiemodel_KvW.pdf

 

 

Bestuur: samenstelling en taken

HV Fijn Wonen bestaat uit een bestuur van 6 leden. De leden die in de afdelingen actief waren zetten zich in bij initiatieven vanuit de vereniging zelf of door onderwerpen die aangedragen worden door Woonkwartier. Ieder zet zich in voor een onderwerp waarvoor zijn/haar belangstelling naar uit gaat. Dat kan zijn het onderwerp duurzaamheid, Klik voor Wonen systeem, het Zelf Aangebrachte Voorzieningen protocol en ga zo maar door... Vanuit de meedenkavond op 1 september hebben enkele huurders zich gemeld. Zij worden benaderd bij nieuwe vraagstukken. 

Bestuursvergaderingen HV Fijn Wonen

Een keer per maand houdt de het bestuur van HV Fijn Wonen vergadering.

Geplande vergadering 25 november 2020.
Actuele onderwerpen op dit moment: mutatiebeleid tijdens corona/overdracht roerende goederen.
Sociaal Statuut
Prestatieafspraken met de gemeenten Halderberge - Moerdijk - Steenbergen

Onderwerpen die in de vergadering aan de orde komen zijn:

 • Jaarlijkse huuraanpassing; een van de belangrijkste onderdelen van HV Fijn Wonen. Hiervoor heeft de vereniging
  het recht van instemming
 • Streefhuurbeleid
 • Klik voor Wonen systeem
 • Klachten
 • Bewonerscommissies
 • Begroting Woonkwartier
 • Duurzaamheid
 • HV Fijn Wonen nieuws
 • Samenwerking met de afdeling
 • Geschillencommissie
 • Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV)
 • Trouw huurderschap
 • Samenwerkingsovereenkomst met Woonkwartier
 • Prestatieafspraken met de gemeenten en Woonkwartier en wat verder ter tafel komt.

Agenda HV Fijn Wonen

Kwartslag en Info HV Fijn Wonen Nieuws digitaal:
Via Woonkwartier (0168- 3500 00) kunt u aangeven dat u de nieuwsbrief enkel digitaal wilt ontvangen. U krijgt het blad niet meer over de post.

Meldpunt Crisiszorg
Calamiteiten_Klik_hier.pdf

Bestuursvergadering HV Fijn Wonen worden uitgesteld vanwege corona

 

 

 

 

 

 

 

© Fijn Wonen 2021
website door doubledog