HV Fijn Wonen

HV Fijn Wonen

Postbus 90

4750 AB Oud Gastel

Contactpersoon
Karin van Beers

ambtelijk secretaris

info@hvfijnwonen.nl

tel: 06 46 31 98 18

Bestuur HV Fijn Wonen

Bestuurssamenstelling vanaf 1 december 2021
Walter Heijnen, Dagelijks Bestuur
Piet Karman, Dagelijks Bestuur
Petra Brands
Ad Sinnema
René Visser
Renske Vreugdenhil
Kleis Willemstein
Karin van Beers, ambtelijk secretaris ondersteunt het bestuur van HV Fijn Wonen. Karin maakt geen deel uit van het bestuur.

 

Volgende meedenkers-bijeenkomst

Maandag 18 januari 2023

Het Veerhuis, Veerkensweg 22 Oud Gastel

Inloop: 18.45 uur; aanvang: 19.00 uur

 

Onderwerp: energiecriss/energieprijzen

Hoe houden we de woonlasten betaalbaar?

Welke toeslagen en subsidieregelingen zijn er?

Wat kunnen we zelf bijdragen aan energiebesparing?

Is verduurzaming van de woning mogelijk?

 

Klik hier om aan te melden

© Fijn Wonen 2022
website door doubledog