HV Fijn Wonen

HV Fijn Wonen

Postbus 90

4750 AB Oud Gastel

Contactpersoon
Karin van Beers

ambtelijk secretaris

info@hvfijnwonen.nl

tel: 06 46 31 98 18

Nieuwsbrief

Schrijf je in en
blijf op de hoogte.

Wat doet HV Fijn Wonen
en wat kunnen wij voor u als huurder betekenen?

Woonkwartier is als woningcorporatie wettelijk verplicht een huurdersorganisatie in stand te houden die de belangen van de huurders behartigt. Voor Woonkwartier is dat HV Fijn Wonen. Alle huurders van Woonkwartier zijn automatisch en zonder kosten lid van HV Fijn Wonen. Wilt u geen lid zijn van deze vereniging? Dan kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar info@hvfijnwonen.nl of door het invullen van de antwoordkaart.


HV Fijn Wonen is een zelfstandige vereniging met een eigen bestuur, statuten en een huishoudelijk reglement. Het bestuur van HV Fijn Wonen wordt benoemd door de leden en hoeft alleen verantwoording af te leggen aan de leden. De leden worden minimaal één keer per jaar door het bestuur uitgenodigd voor een Algemene Ledenvergadering.

De rechten en plichten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies zijn vastgelegd in de Wet op het Overleg Huurders-Verhuurders die bestaat sinds 01-12-1998. In de Woningwet staat een aantal nieuwe rechten, die uitsluitend gelden voor huurdersorganisaties in de corporatiesector.

Statuten en huishoudelijk reglement

De statuten en het huishoudelijk reglement zijn niet meer actueel. Doelstelling is deze documenten zo spoedig mogelijk up to date te maken.

 

Algemene LedenVergadering

Niet Vergeten:
Dinsdag 24 mei 2022

Het Veerhuis, Oud Gastel
Aanvang 19:00 uur
aanmelden: info@hvfijnwonen.nl

 

 

© Fijn Wonen 2022
website door doubledog