HV Fijn Wonen

Waar houdt HV Fijn Wonen zich mee bezig?

Het bestuur van HV Fijn Wonen houdt zich onder andere bezig met:

 • Jaarlijkse huuraanpassing;
 • Prestatie-afspraken met Woonkwartier, gemeenten Halderberge, Moerdijk  en Steenbergen;
 • Meedenken met de Duurzaamheidsvisie  van Woonkwartier en het renovatiebeleid van Woonkwartier en de gemeenten;
 • Zelf Aangebrachte Voorzieningen beleid (het ZAV);
 • Mutatiebeleid en met name de overdracht van roerende zaken;
 • Klik voor Wonen;
 • Samenwerkingsovereenkomst Woonkwartier - HV Fijn Wonen;
 • Organiseren van Algemene Ledenvergaderingen;
 • De vraag om de leden en met name de jonge leden te bereiken;
 • Het volgen van cursussen/webinars van de Woonbond;
 • Adviseren begroting Woonkwartier

Volgende meedenkers-bijeenkomst

Maandag 18 januari 2023

Het Veerhuis, Veerkensweg 22 Oud Gastel

Inloop: 18.45 uur; aanvang: 19.00 uur

 

Onderwerp: energiecriss/energieprijzen

Hoe houden we de woonlasten betaalbaar?

Welke toeslagen en subsidieregelingen zijn er?

Wat kunnen we zelf bijdragen aan energiebesparing?

Is verduurzaming van de woning mogelijk?

 

Klik hier om aan te melden

© Fijn Wonen 2022
website door doubledog