HV Fijn Wonen

HV Fijn Wonen

Postbus 90

4750 AB Oud Gastel

Contactpersoon
Karin van Beers

ambtelijk secretaris

info@hvfijnwonen.nl

tel: 06 46 31 98 18

Nieuwsbrief

Schrijf je in en
blijf op de hoogte.

Missie, visie, doelstelling HV Fijn Wonen

Missie

De missie van de Huurdersvereniging Fijn Wonen is het behartigen van de belangen voor alle huurders van woningen die door de woningcorporatie Woonkwartier worden verhuurd. Onze missie is om ervoor te zorgen dat er in een prettige woonomgeving betaalbare, kwalitatief goede en voldoende huurwoningen zijn. Daarmee is zeggenschap in het beleid van Woonkwartier van groot belang.

  

Visie
De huurdersvereniging wil groeien naar een zelfbewuste, onafhankelijke en professionele  belangenbehartiger. Zelfbewust omdat wij weten wat er bij onze achterban leeft, onafhankelijk omdat wij onze eigen keuzes maken, professioneel omdat wij kennis van de volkshuisvesting en organisatie van de achterban koppelen aan de doelen die we nastreven. De huurdersvereniging is van en voor huurders: een organisatie waarin alle huurders die een bijdrage willen leveren aan de belangenbehartiging en participatie welkom zijn. 

 

Doelstelling
De huurdersvereniging streeft ernaar steeds actief te zijn voor de huurders van Woonkwartier. Door de achterban van relevante informatie te voorzien en belangenbehartiger te zijn voor onze achterban, op basis van de overlegwet, de samenwerkingsovereenkomst met Woonkwartier en het overleg met de gemeente Moerdijk, Halderberge en Steenbergen. De achterban optimaal betrekken bij de besluitvorming,  slagvaardiger en professioneler zijn kernbegrippen in dit proces. Versterking en professionalisering maakt de huurdersvereniging een relevante en niet te negeren gesprekspartner voor Woonkwartier en de gemeenten.

Algemene LedenVergadering

Niet Vergeten:
Dinsdag 24 mei 2022

Het Veerhuis, Oud Gastel
Aanvang 19:00 uur
aanmelden: info@hvfijnwonen.nl

 

 

© Fijn Wonen 2022
website door doubledog