HV Fijn Wonen

Informatierecht en adviesrecht

Woonkwartier moet HV Fijn Wonen op verzoek en uit eigen beweging informatie verschaffen over allerhande onderwerpen aangaande beleid en beheer die van wezenlijk belang kunnen zijn voor de huurders.
Bij veranderingen in beleid en beheer ten aanzien van deze onderwerpen heeft HV Fijn Wonen een adviesrecht. Dit betekent dat Woonkwartier HV Fijn Wonen in de gelegenheid stelt advies uit te brengen over deze onderwerpen. HV Fijn Wonen krijgt hier tenminste 6 weken de tijd voor. Woonkwartier mag van dit advies afwijken maar kan dit alleen gemotiveerd doen.

 

HV Fijn Wonen heeft een informatierecht, een adviesrecht en een instemmingsrecht ten aanzien van een aantal onderwerpen. Woonkwartier en de HV Fijn Wonenkunnen afspraken maken over het uitbreiden van de onderwerpen waarover de HV Fijn Wonen wordt geïnformeerd.

Eenvoudige tips om energie te besparen

De elektriciteits- en gasrekening wordt steeds hoger. Als huurder kun u zelf meehelpen uw energierekening omlaag te brengen.

 

Klik hier voor tips

© Fijn Wonen 2023
website door doubledog