HV Fijn Wonen

Taken en bevoegdheden

HV Fijn Wonen voert regelmatig namens de huurders overleg met de bestuurder van Woonkwartier. Daarbij wordt onder andere gesproken over: het huurbeleid, inhoud van de huurovereenkomst, verkoopbeleid, beleid op het gebied van strategisch voorraadbeheer en woningmutaties.

Ook is HV Fijn Wonen betrokken bij het opstellen van het beleid t.a.v. onderhoud en/of woningverbetering. Tevens geeft zij adviezen over allerlei zaken die voor huurders van belang zijn, zoals het beleid met betrekking tot Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV).

Volgende meedenkers-bijeenkomst

Maandag 18 januari 2023

Het Veerhuis, Veerkensweg 22 Oud Gastel

Inloop: 18.45 uur; aanvang: 19.00 uur

 

Onderwerp: energiecriss/energieprijzen

Hoe houden we de woonlasten betaalbaar?

Welke toeslagen en subsidieregelingen zijn er?

Wat kunnen we zelf bijdragen aan energiebesparing?

Is verduurzaming van de woning mogelijk?

 

Klik hier om aan te melden

© Fijn Wonen 2022
website door doubledog