HV Fijn Wonen

Taken en bevoegdheden

HV Fijn Wonen voert regelmatig namens de huurders overleg met de bestuurder van Woonkwartier. Daarbij wordt onder andere gesproken over: het huurbeleid, inhoud van de huurovereenkomst, verkoopbeleid, beleid op het gebied van strategisch voorraadbeheer en woningmutaties.

Ook is HV Fijn Wonen betrokken bij het opstellen van het beleid t.a.v. onderhoud en/of woningverbetering. Tevens geeft zij adviezen over allerlei zaken die voor huurders van belang zijn, zoals het beleid met betrekking tot Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV).

Eenvoudige tips om energie te besparen

De elektriciteits- en gasrekening wordt steeds hoger. Als huurder kun u zelf meehelpen uw energierekening omlaag te brengen.

 

Klik hier voor tips

© Fijn Wonen 2023
website door doubledog