HV Fijn Wonen

HV Fijn Wonen

Postbus 90

4750 AB Oud Gastel

Contactpersoon
Karin van Beers

ambtelijk secretaris

info@hvfijnwonen.nl

tel: 06 46 31 98 18

Nieuwsbrief

Schrijf je in en
blijf op de hoogte.

Taken en bevoegdheden

09-02-2020

HV Fijn Wonen voert op regelmatige basis namens de huurders overleg met de bestuurder van Woonkwartier. Zaken die daarbij aan de orde komen zijn onder andere: het huurbeleid, inhoud van de huurovereenkomst, verkoopbeleid, beleid inzake strategisch voorraadbeheer en woningmutatiebeleid.
Ook is HV Fijn Wonen betrokken bij het opstellen van het beleid t.a.v. onderhoud en/of woningverbetering. Tevens geeft zij adviezen over allerlei zaken die voor huurders van belang zijn, zoals het beleid met betrekking tot Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV).

 

Huuraanpassing 2020
Per 01-07-2020 wordt voor alle huurders weer de huuraanpassing vastgesteld. Voor de huurdersvereniging een belangrijk onderdeel omdat hiervoor het adviesrecht geldt.  Op 12 februari 2020 is een overleg gepland met bestuurder van WOonkwartier waarin toelichting gegeven wordt over de huuraanpassing 2020.

Ruud van den Boom heeft een voorstel aan het bestuur van HV Fijn Wonen verzonden waarop het bestuur heeft gereageerd. U treft hierbij de brief van bestuurder Ruud van den Boom van Woonkwartier aan.
Het bestuur van HV Fijn Wonen heeft op de huuraanpassing gereageerd met bijgaande brief.
Het persbericht over de huuraanpassing 2019.

 

Agenda HV Fijn Wonen

Kwartslag en Info HV Fijn Wonen Nieuws digitaal:
Via Woonkwartier (0168- 3500 00) kunt u aangeven dat u de nieuwsbrief enkel digitaal wilt ontvangen. U krijgt het blad niet meer over de post.

Meldpunt Crisiszorg
Calamiteiten_Klik_hier.pdf

Woonbond: problemen met de verhuurder? Neem contact op met de huurderslijn:
ma-donderdag van 10:00-13:00 uur:020-551 77 55

Zonnepanelen: lees hier en HV_uitonsdak.pdf
 

 

 

 

 

 

 

© Fijn Wonen 2021
website door doubledog