HV Fijn Wonen

HV Fijn Wonen

Postbus 90

4750 AB Oud Gastel

Contactpersoon
Karin van Beers

ambtelijk secretaris

info@hvfijnwonen.nl

tel: 06 46 31 98 18

Nieuwsbrief

Schrijf je in en
blijf op de hoogte.

Laatste Nieuws

Meedenken met de vereniging HV Fijn Wonen
Met dank aan Woonkwartier heeft het bestuur contactgegevens ontvangen van betrokken huurders (AVG in acht genomen). het bestuur gaat deze mensen binnenkort benaderen voor een informatiemiddag van de vereniging die o.l.v. een professional wordt begeleid. Het doel van deze middag is huurders te werven die incidenteel mee willen denken bij bepaalde onderwerpen die door Woonkwartier worden aangeboden, huurders die een bestuursfunctie willen bekleden of als afdelingsfunctionaris in de kern zich in wil zetten. We houden u op de hoogte!

 

Laatste nieuws Corona Virus/voortgang bestuur HV Fijn Wonen

25-05-2020:  vanuit de regering worden de maatregelen rondom corona (covid 19) soepeler. Dat is de reden dat het bestuur van HV Fijn Wonen weer fysiek vergadert. Woensdag 3 juni 2020 is de eerstvolgende vergadering. Er kan goed vergaderd worden op een locatie met 1,5 meter afstand. Op het programma staat de organisatie van de ALV, de meedenkmiddag, de prestatieafspraken en nog veel meer onderwerpen die vanuit Woonkwartier aangeboden worden en waarop het bestuur een antwoord mag/moet geven.

  

Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering is uitgesteld naar het najaar 2020. via de site en andere kanalen zullen we zo snel mogelijk de preciese datum communiceren.

 

Afdelingen
De afdeling Halderberge heeft 2 nieuwe afdelingsfunctionarissen namelijk Petra Brands en Tresita van Antwerpen.

Voor de afdeling Steenbergen (Dinteloord) is dat de heer Ad Sinnema.  Voor de afdeling Moerdijk verwelkomen we de heer Ad Dierks. Het bestuur wens hen veel succes.


Inzet bij klachten HV Fijn Wonen
Natuurlijk moet u eerst zelf contact opnemen met Woonkwartier als u een klacht heeft die om allerlei redenen niet snel genoeg of niet adeqaat opgelost. Mocht dat het geval zijn dan kunt u naar HV Fijn Wonen mailen. Onze leden nemen contact met u op. Recent hebben we een aantal huurders goed geholpen door onze inzet. 

 

Werkgroep Duurzaamheid
Onder leiding van Walter Heijnen is de werkgroep duurzaamheid een geode gesprekspartner voor Woonkwartier. Er is regelmatig overleg over "Duurzaamheid in relatie tot het huurbeleid". Er worden in gezamenlijk overleg uitgangspunten als gezamenlijk doel benoemd welke in het najaar in Kwartslag gepresenteerd worden. De uitgangspunten worden toegevoegd aan de prestatieafspraken. Je kunt hierbij denken aan zonnepanelen, isoleren van muren, daken, alternatieve warmtebronnen. we houden je op de hoogte.

 

Een Stap Vooruit

Onder leiding van Henry de Miranda, adviseur van de Woonbond, heeft het bestuur van HV Fijn Wonen een professionaliseringsslag gemaakt. Er is aan de slag gegaan met effectief vergderingen, het schrijven van een werkplan en begroting en andere zaken. Hiervoor heeft het bestuur een certificaat.pdfontvangen. 

 

 

 

 

 

 

lees het hele artikel

Agenda HV Fijn Wonen

3 juni 2020: bestuursvergadering HV Fijn Wonen
23 juni 2020: Raad van Toezicht - Bestuur HV Fijn Wonen
10 juli 2020: kennismaking met RvC
Algemene LedenVergadering: Najaar
Meedenkers gevraagd: najaar

 

 

 

 

 

 

 

© Fijn Wonen 2020
website door doubledog