HV Fijn Wonen

HV Fijn Wonen

Postbus 90

4750 AB Oud Gastel

Contactpersoon
Karin van Beers

ambtelijk secretaris

info@hvfijnwonen.nl

tel: 06 46 31 98 18

Algemene ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 19 oktober 2022

Woensdag 19 oktober 2022 vond de Algemene Ledenvergadering van HV Fijn Wonen plaats. Naast het bestuur en de leden waren ook vertegenwoordigers van Woonkwartier, en de gemeente Halderberge aanwezig. 

 

Na de opening door Johan van der Smissen en het verslag van de vorige vergadering werd voorgesteld om de statuten te wijzigen van HV Fijn Wonen en het Huishoudelijk Reglement. Alle leden stemden unaniem in met de statutenwijziging en de aanpassing van het Huishoudelijk Reglement. Vervolgens kwam het voorstel over het Werkplan en de Begroting voor 2023 aan de orde. Alle leden gingen hiermee akkoord. 
Na de pauze werd onder andere informatie gegeven over Klik voor Wonen. Ellen Bierkens van Woonkwartier gaf een presentatie over de pilot Doorstroming die is gehouden in Stampersgat en Zevenbergschen Hoek. De vergadering werd afgesloten met de rondvraag. 

 

Klik hier voor het verslag van de Algemene Ledenvergadering in concept. 

 

Jaarverslag 2021
Hierbij het jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020
Hierbij het jaarverslag 2020

 

Jaarverslag 2019
Hierbij het jaarverslag 2019


Jaarverslag 2018
Hierbij het jaarverslag 2018 

 

 

 

Volgende meedenkers-bijeenkomst

Maandag 18 januari 2023

Het Veerhuis, Veerkensweg 22 Oud Gastel

Inloop: 18.45 uur; aanvang: 19.00 uur

 

Onderwerp: energiecriss/energieprijzen

Hoe houden we de woonlasten betaalbaar?

Welke toeslagen en subsidieregelingen zijn er?

Wat kunnen we zelf bijdragen aan energiebesparing?

Is verduurzaming van de woning mogelijk?

 

Klik hier om aan te melden

© Fijn Wonen 2022
website door doubledog