HV Fijn Wonen

HV Fijn Wonen

Postbus 90

4750 AB Oud Gastel

Contactpersoon
Karin van Beers

ambtelijk secretaris

info@hvfijnwonen.nl

tel: 06 46 31 98 18

Volgende meedenkers-bijeenkomst

Maandag 18 januari 2023

Het Veerhuis, Veerkensweg 22 Oud Gastel

Inloop: 18.45 uur; aanvang: 19.00 uur

 

Onderwerp: energiecriss/energieprijzen

Hoe houden we de woonlasten betaalbaar?

Welke toeslagen en subsidieregelingen zijn er?

Wat kunnen we zelf bijdragen aan energiebesparing?

Is verduurzaming van de woning mogelijk?

 

Klik hier om aan te melden

Komt u in aanmerking voor huurverlaging?

1-12-2021

Komt u in aanmerking voor huurverlaging? Vraag nog dit jaar huurverlaging aan...

Sociale huurders met een laag inkomen en hoge huur die een woning huren van een woningcorporatie hebben in 2021 recht op een eenmalige huurverlaging. De regeling geldt alleen in 2021. Aanvragen kan tot uiterlijk 31-12-2021--> lees verder op Vraag nog dít jaar huurverlaging aan | woonbond.nl

Aan de slag met energie besparen

1-12-2021

Bent u inwoner van de gemeente Halderberge en wilt u er ook warmpjes bijzitten met de feestdagen? Ga dan aan de slag met energie besparen! U kunt nu een cadeaubon van € 65,- aanvragen via www.regionaalenergieloket.nl

 

Let op: op=op. Deze bon kunt u gebruiken voor energiebesparende producten, zoals tochtstrips, radiatorfolie, ledlampen of een waterbesparende douchekop.
Zo kunt u direct aan de slag met energie besparen maar kost het u niets. Wilt u meer praktische tips? Op 7 december is er een online informatieavond voor alle huurders in de gemeente Halderberge. In maart 2022 zal er opnieuw een avond voor huurders georganiseerd worden. Hou daarvoor de site van het regionaal energieloket in de gaten. Op www.regionaalenergieloket.nl/halderberge/huurwoningen vindt u meer handige tips om energie te besparen.

Als huurder energie besparen? Ontdek het!

16-11-2021

Energie besparen is goed voor het milieu en de portemonnee. De gas- en elektriciteitsprijzen blijven de komende jaren stijgen, dus energie besparen wordt extra belangrijk. Gemeente Steenbergen hield met Stadlander en Woonkwartier op 16 november een online informatieavond voor huurders over energie besparen. Samen zetten de organisaties zich in voor een duurzame samenleving.
 
Gratis cadeaubon ter waarde van € 70,00
De gemeente Steenbergen geeft gratis cadeaubonnen weg voor producten waarmee je energie bespaart, zoals een ledlamp of een waterbesparende douchekop. Na afloop van de informatieavond kregen de kijkers een link waar de gratis cadeaubonnen aan te vragen zijn. Deze bon kan ingewisseld worden bij verschillende lokale bouwmarkten of digitaal via een webshop.

Vraag de link op bij:
Yvonne de Rooij
Beleidsmedewerker Duurzaamheid via 0167 - 543 383

 

Algemene Ledenvergadering

28-09-2021

Het thema was 'Langer thuis blijven wonen'.
Aanwezig: huurders, bestuurders en medewerkers van Woonkwartier, wethouder gemeente Halderberge en ambtelijke ondersteuning van de drie gemeenten (Halderberge, Moerdijk en Steenbergen).

Er werd gestart met een formeel gedeelte waarin de vereniging haar ambities en plannen heeft uitgesproken voor het nieuwe jaar 2022. 
De leden hebben ingestemd met toetreding tot het bestuur van: Ad de Jong, Renske Vreugdenhil en Kleis Willemstein. 
Tijdens de vergadering kwamen ook een aantal vragen en klachten van leden naar voren welke gelijk werden opgepakt door de medewerkers van Woonkwartier. 

Hierbij de presentaties over het thema langer Thuis blijven Wonen: 
1._ALV_28-09-2021.pptx
2._HV_Fijn_Wonen.pdf
3._DEF_Langer_thuis_wonen_presentatie_HV_Fijn_Wonen.pptx
4._Woonkwartier.pptx

De presentaties sloten goed op elkaar aan. Het is jammer dat de opkomst minder was dan verwacht gezien het interessante thema. 
Ook namens MarkVliet Netwerk Notarissen bijgaande informatie:KNB_brochure_ouderen__Wie_geeft_u_het_vertrouwen_.pdf

Sociaal statuut Woonkwartier en HV Fijn Wonen

1-12-2020

Eind december 2020 is het Sociaal_Statuut_december_2020_ondertekend.pdf tussen Woonkwartier en HV Fijn Wonen.
Walter Heijnen (r) en Ruud van den Boom hebben hun handtekening onder het document geplaatst. 

Rookmelders vanaf 1 juli verplicht

01-02-2022

Vanaf 1 juli 2022 is in iedere woning een rookmelder verplicht. Deze verplichting bestaat al sinds 2003 voor nieuwbouwhuizen. In de nieuwe wetgeving staat dat ook in bestaande woningen op iedere verdieping een rookmelder moet hangen. Dat geldt eveneens voor huurwoningen. 

Woonkwartier zorgt ervoor dat voor 1 juli elk huurhuis voorzien is van rookmelders. Heeft u hierover vragen, kijk dan op de website van Woonkwartier. 

De verhuurder is verantwoordelijk voor het ophangen van voldoende werkende rookmelders. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de rookmelders. 

De rookmelders zorgen ervoor dat u gewaarschuwd wordt bij een (beginnende) brand in huis. Controleer daarom geregeld of de rookmelders nog werken of dat de batterijen vervangen moeten worden. Dit kunt u doen door op de testknop van de rookmelder te drukken. 

Bent u de contactpersoon in uw appartementencomplex?

HV Fijn Wonen wil graag in contact komen met bewonerscomissies en contactpersonen van appartementencomplexen. Bent u bestuurslid van een bewonerscommissie, een contactpersoon of voelt u zich betrokken bij het huurcomplex waarin u woont? Stuur ons dan even een mailtje door op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te klikken. 

Laag inkomen geeft recht op € 200 extra compensatie van de stijgende energiekosten

01-02-2022

Eerder kwam de Woonbond samen met FNV en Milieudefensie met een plan voor extra steun voor mensen met een minimuminkomen. Daarmee zouden de lage inkomens er structureel een stuk meer mee geholpen worden. Vraag blijft of 200 euro volstaat. "Het is helaas veel minder dan waarvoor wij pleiten, terwijl mensen hun rekeningen op dit moment niet meer kunnen betalen", zegt Bas van Weegberg van de FNV tegen de NOS.  "Het is een mooi gebaar, maar meer dan dat is het niet", laat Amma Asante van de Landelijke Cliëntenraad eveneens via de NOS weten. "Ik wil niet zuur doen, want alle kleine beetjes helpen. Maar het is te weinig. Alles wordt steeds duurder en dit geld is incidenteel.'


Niet alleen bijstand

Bijstandsgerechtigden ontvangen het extra geld automatisch via de gemeente in het eerste kwartaal van 2022. Heeft u geen bijstand, maar wel een klein inkomen? Dien dan een verzoek in bij de gemeente. Mensen die in aanmerking komen voor deze compensatie zijn werkende armen, IOW-gerechtigden, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en zelfstandig ondernemers met een laag inkomen.


Bel gemeente

Het verzoek voor compensatie moet worden gedaan bij de gemeente waarin u woont. Check hiervoor de website van uw gemeente of bel het gemeentehuis voor meer informatie. 

Kijk voor meer informatie op de website van het Werkplein Hart van West-Brabant. 

Prestatieafspraken voor 2022 ondertekend

31-03-2022

De gemeenten Halderberge en Moerdijk, HV Fijn Wonen en Woonkwartier hebben de prestatieafspraken voor het jaar 2022 ondertekend. Zij hebben concrete afspraken gemaakt over de sociale huurwoningvoorraad in de gemeenten. Niet alleen over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, maar ook over de sociaal-maatschappelijke opgaven in de zorg en de inzet in de dorpen, wijken en buurten. 

De activiteiten die hierbij horen worden per jaar met elkaar afgestemd in de zogenaamde jaarschijf. De organisaties en vereniging vinden het belangrijk om samen te werken aan de maatschappelijke opgaven in de verschillende dorpen, wijken en buurten. De volledige tekst van de prestatieafspraken is te vindenvia deze link

Toenemende vergrijzing en stijgende kosten van de zorg
De opgaven vanuit de samenleving worden steeds complexer en partijen kunnen dit niet alleen invullen. Bijvoorbeeld de toenemende vergrijzing en de stijgende kosten van de zorg. We hebben elkaar en onze partners steeds meer nodig om deze taken zo goed mogelijk uit te voeren. In de prestatieafspraken ligt de basis om die opgaven met elkaar te verkennen en daarvoor oplossingen te bedenken en uit te voeren.

Prestatieafspraken voor het jaar 2022
 In 2022 richten de partners zich specifiek op:

  • Speciale aandacht voor voldoende aanbod voor aandachtsgroepen zoals statushouders en mensen die spoedig een woning nodig hebben (spoedzoekers). Daarbij houden we er ook rekening mee dat er voor de andere woningzoekenden voldoende aanbod beschikbaar blijft.
  • Organiseren van een informatiebijeenkomst met als doel ouderen te informeren over langer zelfstandig wonen.
  • De afstemming met zorg- en welzijnsinstellingen om tot een goede samenwerking te komen bij de huisvesting van kwetsbare doelgroepen.
  • Informeren over de mogelijkheden van besparen op energiekosten, zoals plaatsen van dubbel beglazing en isoleren van het dak, de vloer en spouw.
  • Vergroten van bewustwording onder inwoners over het belang van verduurzamen van de woning en omgeving.

Aan de leden van HV Fijn Wonen de opdracht te 'controleren; of de afspraken worden nagekomen. Hiervoor worden kwartaalafspraken gemaakt met Woonkwartier en de gemeenten.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering dinsdag 24 mei

24-05-2022

Het bestuur van Huurdersvereniging Fijn Wonen nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op dinsdag 24 mei 2022. Deze uitnodiging geldt voor alle huurders van Woonkwartier. 

 

Locatie: Het Veerhuis, Veerkensweg 22, 4751 CS Oud Gastel

Inloop: 18.45 uur, aanvang: 19.00 uur

 

Info en aanmeldingen bij Karin van Beers: 06 463 198 18 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Klik hier voor de agenda
Klik hier voor het jaarverslag 2021
Klik hier voor het verslag van 28-09-2021

 

Papieren versies liggen gereed en/of op te vragen

 

Agenda

1. Welkom

2. Verslag vorige vergadering 28-09-2021

3 .Voorstel benoeming nieuw bestuurslid Ad Sinnema

4. Jaarverslag en financieel verslag 2021Er wordt aan de hand van het jaarverslag en het financieel verslagverantwoording afgelegd over de activiteiten en uitgaven van de vereniging

5. Activiteiten HV Fijn Wonen

6. Afscheid bestuurslid René Visser

7. Rondvraag

 

Pauze

 

8. Gezamenlijke presentatie met als thema: Duurzaamheid van MichelBakermans van Woonkwartier en Maud Overbeek van de gemeenteHalderberge

9. Sluiting en gelegenheid om met elkaar onder het genot van een drankjebij te praten.

 

 

 

 

 

 

Algemene Ledenvergadering 2022

Dinsdag 24 mei 2022 vond de Algemene Ledenvergadering van HV Fijn Wonen plaats. Naast het bestuur en de leden waren ook vertegenwoordigers van Woonkwartier, de Woonbond en de gemeente Halderberge aanwezig. 

 

Gestart werd met het officiële gedeelte. Hierin kwam onder andere de verantwoording van het gevoerde beleid ter sprake, maar ook een overzicht van vergaderingen en activiteiten waar het bestuur aan heeft deelgenomen. Ad Sinnema en Petra Brands werden als bestuurslid voorgedragen en gekozen. Afscheid werd genomen van René Visser. René was jarenlang voorzitter van HV Dinteloord. Met de fusie van Woonkwartier is hij meegegaan naar HV Fijn Wonen. René kan echter het werk voor de huurdersvereniging niet langer combineren met de mantelzorg voor zijn echtgenote. Het bestuur bedankt René voor zijn inzet en zijn vrouw voor het 'uitlenen' van haar man. 

 

Na de pauze verzorgden Michel Bakermans en Maud Overbeek van de gemeente Halderberge een interessante presentatie over verduurzaming. Deze presentatie vindt u hier

Algemene ledenvergadering op 19 oktober 2022

Hierbij nodigt het bestuur van huurdersvereniging Fijn Wonen u van harte uit voor de algemene ledenvergadering van woensdag 19 oktober. In tegenstelling tot eerdere berichten is het hoofdonderwerp van deze bijeenkomst de doorstroomregeling naar nieuwbouw in kleine kernen. De ledenvergadering vindt plaats op woensdag 19 oktober vanaf 19.00 uur in Het Veerhuis in Oud Gastel. Aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

In de kernen Stampersgat (gemeente Halderberge) en Zevenbergschen Hoek (gemeente Moerdijk) heeft Woonkwartier pilots uitgevoerd met een doorstroomregeling bij toewijzing van nieuwbouw. Bij de eerste toewijzing van de nieuwbouw werd eenmalig voorrang geboden aan inwoners van 55 jaar of ouder die bij verhuizing een koop- of huurwoning achterlaten in dezelfde kern. 

De hoofddoelen van deze pilots waren:

  • De slaagkansen vergroten van woningzoekenden van 55 jaar en ouder die in de betreffende kern wonen. Hierbij ging het specifiek om een nieuw woningtype in de kern die bestaat uit betaalbare gelijkvloerse huurappartementen met lift met 2 slaapkamers, geschikt voor senioren;
  • Doorstroming te stimuleren, waardoor meer doelgroepen kans maken op een (beter passende) woning. 

 

Tijdens de algemene ledenvergadering verzorgt Ellen Bierkens namens Woonkwartier een presentatie over de pilots en het vervolg dat daar aan gegeven wordt. Waarschijnlijk is ook een vertegenwoordiger van de gemeente Halderberge aanwezig voor het beantwoorden van vragen. 

De doorstroomregeling is een interessant onderwerp dat zeker de huurders van 55 jaar en ouder zal interesseren. U bent van harte welkom tijdens de algemene ledenvergadering. 

Volgende meedenkers-bijeenkomst

Maandag 18 januari 2023

Het Veerhuis, Veerkensweg 22 Oud Gastel

Inloop: 18.45 uur; aanvang: 19.00 uur

 

Onderwerp: energiecriss/energieprijzen

Hoe houden we de woonlasten betaalbaar?

Welke toeslagen en subsidieregelingen zijn er?

Wat kunnen we zelf bijdragen aan energiebesparing?

Is verduurzaming van de woning mogelijk?

 

Klik hier om aan te melden

© Fijn Wonen 2022
website door doubledog