HV Fijn Wonen

Eenvoudige tips om energie te besparen

De elektriciteits- en gasrekening wordt steeds hoger. Als huurder kun u zelf meehelpen uw energierekening omlaag te brengen.

 

Klik hier voor tips

Komt u in aanmerking voor huurverlaging?

1-12-2021

Komt u in aanmerking voor huurverlaging? Vraag nog dit jaar huurverlaging aan...

Sociale huurders met een laag inkomen en hoge huur die een woning huren van een woningcorporatie hebben in 2021 recht op een eenmalige huurverlaging. De regeling geldt alleen in 2021. Aanvragen kan tot uiterlijk 31-12-2021--> lees verder op Vraag nog dít jaar huurverlaging aan | woonbond.nl

Aan de slag met energie besparen

1-12-2021

Bent u inwoner van de gemeente Halderberge en wilt u er ook warmpjes bijzitten met de feestdagen? Ga dan aan de slag met energie besparen! U kunt nu een cadeaubon van € 65,- aanvragen via www.regionaalenergieloket.nl

 

Let op: op=op. Deze bon kunt u gebruiken voor energiebesparende producten, zoals tochtstrips, radiatorfolie, ledlampen of een waterbesparende douchekop.
Zo kunt u direct aan de slag met energie besparen maar kost het u niets. Wilt u meer praktische tips? Op 7 december is er een online informatieavond voor alle huurders in de gemeente Halderberge. In maart 2022 zal er opnieuw een avond voor huurders georganiseerd worden. Hou daarvoor de site van het regionaal energieloket in de gaten. Op www.regionaalenergieloket.nl/halderberge/huurwoningen vindt u meer handige tips om energie te besparen.

Als huurder energie besparen? Ontdek het!

16-11-2021

Energie besparen is goed voor het milieu en de portemonnee. De gas- en elektriciteitsprijzen blijven de komende jaren stijgen, dus energie besparen wordt extra belangrijk. Gemeente Steenbergen hield met Stadlander en Woonkwartier op 16 november een online informatieavond voor huurders over energie besparen. Samen zetten de organisaties zich in voor een duurzame samenleving.
 
Gratis cadeaubon ter waarde van € 70,00
De gemeente Steenbergen geeft gratis cadeaubonnen weg voor producten waarmee je energie bespaart, zoals een ledlamp of een waterbesparende douchekop. Na afloop van de informatieavond kregen de kijkers een link waar de gratis cadeaubonnen aan te vragen zijn. Deze bon kan ingewisseld worden bij verschillende lokale bouwmarkten of digitaal via een webshop.

Vraag de link op bij:
Yvonne de Rooij
Beleidsmedewerker Duurzaamheid via 0167 - 543 383

 

Algemene Ledenvergadering

28-09-2021

Het thema was 'Langer thuis blijven wonen'.
Aanwezig: huurders, bestuurders en medewerkers van Woonkwartier, wethouder gemeente Halderberge en ambtelijke ondersteuning van de drie gemeenten (Halderberge, Moerdijk en Steenbergen).

Er werd gestart met een formeel gedeelte waarin de vereniging haar ambities en plannen heeft uitgesproken voor het nieuwe jaar 2022. 
De leden hebben ingestemd met toetreding tot het bestuur van: Ad de Jong, Renske Vreugdenhil en Kleis Willemstein. 
Tijdens de vergadering kwamen ook een aantal vragen en klachten van leden naar voren welke gelijk werden opgepakt door de medewerkers van Woonkwartier. 

Hierbij de presentaties over het thema langer Thuis blijven Wonen: 
1._ALV_28-09-2021.pptx
2._HV_Fijn_Wonen.pdf
3._DEF_Langer_thuis_wonen_presentatie_HV_Fijn_Wonen.pptx
4._Woonkwartier.pptx

De presentaties sloten goed op elkaar aan. Het is jammer dat de opkomst minder was dan verwacht gezien het interessante thema. 
Ook namens MarkVliet Netwerk Notarissen bijgaande informatie:KNB_brochure_ouderen__Wie_geeft_u_het_vertrouwen_.pdf

Sociaal statuut Woonkwartier en HV Fijn Wonen

1-12-2020

Eind december 2020 is het Sociaal_Statuut_december_2020_ondertekend.pdf tussen Woonkwartier en HV Fijn Wonen.
Walter Heijnen (r) en Ruud van den Boom hebben hun handtekening onder het document geplaatst. 

Rookmelders vanaf 1 juli verplicht

01-02-2022

Vanaf 1 juli 2022 is in iedere woning een rookmelder verplicht. Deze verplichting bestaat al sinds 2003 voor nieuwbouwhuizen. In de nieuwe wetgeving staat dat ook in bestaande woningen op iedere verdieping een rookmelder moet hangen. Dat geldt eveneens voor huurwoningen. 

Woonkwartier zorgt ervoor dat voor 1 juli elk huurhuis voorzien is van rookmelders. Heeft u hierover vragen, kijk dan op de website van Woonkwartier. 

De verhuurder is verantwoordelijk voor het ophangen van voldoende werkende rookmelders. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de rookmelders. 

De rookmelders zorgen ervoor dat u gewaarschuwd wordt bij een (beginnende) brand in huis. Controleer daarom geregeld of de rookmelders nog werken of dat de batterijen vervangen moeten worden. Dit kunt u doen door op de testknop van de rookmelder te drukken. 

Bent u de contactpersoon in uw appartementencomplex?

HV Fijn Wonen wil graag in contact komen met bewonerscomissies en contactpersonen van appartementencomplexen. Bent u bestuurslid van een bewonerscommissie, een contactpersoon of voelt u zich betrokken bij het huurcomplex waarin u woont? Stuur ons dan even een mailtje door op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te klikken. 

Laag inkomen geeft recht op € 200 extra compensatie van de stijgende energiekosten

01-02-2022

Eerder kwam de Woonbond samen met FNV en Milieudefensie met een plan voor extra steun voor mensen met een minimuminkomen. Daarmee zouden de lage inkomens er structureel een stuk meer mee geholpen worden. Vraag blijft of 200 euro volstaat. "Het is helaas veel minder dan waarvoor wij pleiten, terwijl mensen hun rekeningen op dit moment niet meer kunnen betalen", zegt Bas van Weegberg van de FNV tegen de NOS.  "Het is een mooi gebaar, maar meer dan dat is het niet", laat Amma Asante van de Landelijke Cliëntenraad eveneens via de NOS weten. "Ik wil niet zuur doen, want alle kleine beetjes helpen. Maar het is te weinig. Alles wordt steeds duurder en dit geld is incidenteel.'


Niet alleen bijstand

Bijstandsgerechtigden ontvangen het extra geld automatisch via de gemeente in het eerste kwartaal van 2022. Heeft u geen bijstand, maar wel een klein inkomen? Dien dan een verzoek in bij de gemeente. Mensen die in aanmerking komen voor deze compensatie zijn werkende armen, IOW-gerechtigden, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en zelfstandig ondernemers met een laag inkomen.


Bel gemeente

Het verzoek voor compensatie moet worden gedaan bij de gemeente waarin u woont. Check hiervoor de website van uw gemeente of bel het gemeentehuis voor meer informatie. 

Kijk voor meer informatie op de website van het Werkplein Hart van West-Brabant. 

Prestatieafspraken voor 2022 ondertekend

31-03-2022

De gemeenten Halderberge en Moerdijk, HV Fijn Wonen en Woonkwartier hebben de prestatieafspraken voor het jaar 2022 ondertekend. Zij hebben concrete afspraken gemaakt over de sociale huurwoningvoorraad in de gemeenten. Niet alleen over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, maar ook over de sociaal-maatschappelijke opgaven in de zorg en de inzet in de dorpen, wijken en buurten. 

De activiteiten die hierbij horen worden per jaar met elkaar afgestemd in de zogenaamde jaarschijf. De organisaties en vereniging vinden het belangrijk om samen te werken aan de maatschappelijke opgaven in de verschillende dorpen, wijken en buurten. De volledige tekst van de prestatieafspraken is te vindenvia deze link

Toenemende vergrijzing en stijgende kosten van de zorg
De opgaven vanuit de samenleving worden steeds complexer en partijen kunnen dit niet alleen invullen. Bijvoorbeeld de toenemende vergrijzing en de stijgende kosten van de zorg. We hebben elkaar en onze partners steeds meer nodig om deze taken zo goed mogelijk uit te voeren. In de prestatieafspraken ligt de basis om die opgaven met elkaar te verkennen en daarvoor oplossingen te bedenken en uit te voeren.

Prestatieafspraken voor het jaar 2022
 In 2022 richten de partners zich specifiek op:

 • Speciale aandacht voor voldoende aanbod voor aandachtsgroepen zoals statushouders en mensen die spoedig een woning nodig hebben (spoedzoekers). Daarbij houden we er ook rekening mee dat er voor de andere woningzoekenden voldoende aanbod beschikbaar blijft.
 • Organiseren van een informatiebijeenkomst met als doel ouderen te informeren over langer zelfstandig wonen.
 • De afstemming met zorg- en welzijnsinstellingen om tot een goede samenwerking te komen bij de huisvesting van kwetsbare doelgroepen.
 • Informeren over de mogelijkheden van besparen op energiekosten, zoals plaatsen van dubbel beglazing en isoleren van het dak, de vloer en spouw.
 • Vergroten van bewustwording onder inwoners over het belang van verduurzamen van de woning en omgeving.

Aan de leden van HV Fijn Wonen de opdracht te 'controleren; of de afspraken worden nagekomen. Hiervoor worden kwartaalafspraken gemaakt met Woonkwartier en de gemeenten.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering dinsdag 24 mei

24-05-2022

Het bestuur van Huurdersvereniging Fijn Wonen nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op dinsdag 24 mei 2022. Deze uitnodiging geldt voor alle huurders van Woonkwartier. 

 

Locatie: Het Veerhuis, Veerkensweg 22, 4751 CS Oud Gastel

Inloop: 18.45 uur, aanvang: 19.00 uur

 

Info en aanmeldingen bij Karin van Beers: 06 463 198 18 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Klik hier voor de agenda
Klik hier voor het jaarverslag 2021
Klik hier voor het verslag van 28-09-2021

 

Papieren versies liggen gereed en/of op te vragen

 

Agenda

1. Welkom

2. Verslag vorige vergadering 28-09-2021

3 .Voorstel benoeming nieuw bestuurslid Ad Sinnema

4. Jaarverslag en financieel verslag 2021Er wordt aan de hand van het jaarverslag en het financieel verslagverantwoording afgelegd over de activiteiten en uitgaven van de vereniging

5. Activiteiten HV Fijn Wonen

6. Afscheid bestuurslid René Visser

7. Rondvraag

 

Pauze

 

8. Gezamenlijke presentatie met als thema: Duurzaamheid van MichelBakermans van Woonkwartier en Maud Overbeek van de gemeenteHalderberge

9. Sluiting en gelegenheid om met elkaar onder het genot van een drankjebij te praten.

 

 

 

 

 

 

Algemene Ledenvergadering 2022

Dinsdag 24 mei 2022 vond de Algemene Ledenvergadering van HV Fijn Wonen plaats. Naast het bestuur en de leden waren ook vertegenwoordigers van Woonkwartier, de Woonbond en de gemeente Halderberge aanwezig. 

 

Gestart werd met het officiële gedeelte. Hierin kwam onder andere de verantwoording van het gevoerde beleid ter sprake, maar ook een overzicht van vergaderingen en activiteiten waar het bestuur aan heeft deelgenomen. Ad Sinnema en Petra Brands werden als bestuurslid voorgedragen en gekozen. Afscheid werd genomen van René Visser. René was jarenlang voorzitter van HV Dinteloord. Met de fusie van Woonkwartier is hij meegegaan naar HV Fijn Wonen. René kan echter het werk voor de huurdersvereniging niet langer combineren met de mantelzorg voor zijn echtgenote. Het bestuur bedankt René voor zijn inzet en zijn vrouw voor het 'uitlenen' van haar man. 

 

Na de pauze verzorgden Michel Bakermans en Maud Overbeek van de gemeente Halderberge een interessante presentatie over verduurzaming. Deze presentatie vindt u hier

Algemene ledenvergadering op 19 oktober 2022

Hierbij nodigt het bestuur van huurdersvereniging Fijn Wonen u van harte uit voor de algemene ledenvergadering van woensdag 19 oktober. In tegenstelling tot eerdere berichten is het hoofdonderwerp van deze bijeenkomst de doorstroomregeling naar nieuwbouw in kleine kernen. De ledenvergadering vindt plaats op woensdag 19 oktober vanaf 19.00 uur in Het Veerhuis in Oud Gastel. Aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

In de kernen Stampersgat (gemeente Halderberge) en Zevenbergschen Hoek (gemeente Moerdijk) heeft Woonkwartier pilots uitgevoerd met een doorstroomregeling bij toewijzing van nieuwbouw. Bij de eerste toewijzing van de nieuwbouw werd eenmalig voorrang geboden aan inwoners van 55 jaar of ouder die bij verhuizing een koop- of huurwoning achterlaten in dezelfde kern. 

De hoofddoelen van deze pilots waren:

 • De slaagkansen vergroten van woningzoekenden van 55 jaar en ouder die in de betreffende kern wonen. Hierbij ging het specifiek om een nieuw woningtype in de kern die bestaat uit betaalbare gelijkvloerse huurappartementen met lift met 2 slaapkamers, geschikt voor senioren;
 • Doorstroming te stimuleren, waardoor meer doelgroepen kans maken op een (beter passende) woning. 

 

Tijdens de algemene ledenvergadering verzorgt Ellen Bierkens namens Woonkwartier een presentatie over de pilots en het vervolg dat daar aan gegeven wordt. Waarschijnlijk is ook een vertegenwoordiger van de gemeente Halderberge aanwezig voor het beantwoorden van vragen. 

De doorstroomregeling is een interessant onderwerp dat zeker de huurders van 55 jaar en ouder zal interesseren. U bent van harte welkom tijdens de algemene ledenvergadering. 

Winnaars winactie vieren Burendag in Willemstad

Woonkwartier hield eerder dit jaar een winactie om het ontmoeten tussen buren te stimuleren. Winnares was Sabrina Potgieter. Zij zorgde ervoor dat de bewoners van de Grimhoek en de Jan van Glymesstraat in Willemstad een leuke puzzeltocht en barbecue hadden tijdens Burendag. 

 

Tijdens deze activiteiten leerden de bewoners elkaar nog beter kennen. Het was leuk om te zien dat iedereen het reuze naar ziijn zin had. Bekijk hier de foto's. 

Allereerst Gemengd Wonen project in Zevenbergen

Als gezamenlijk initiatief van SOVAK, Zintri Zorggroep, Surplus en Woonkwartier wordt in appartementencomplex De Boezem in de wijk Bosselaar Zuid in Zevenbergen een gemengd wonen-project gerealiseerd. 

 

Onder het motto 'Iedereen telt mee en iedereen doet mee' opent begin 2023 dit gebouw zijn deuren voor mensen met of zonder ondersteuningsvraag. Om samen te bouwen aan woongeluk én woonplezier. 

 

Lees meer

Ondertekening samenwerking Woonkwartier-HV Fijn Wonen 2023-2024

Huurdersvereniging Fijn Wonen en Woonkwartier ondertekenden in september de samenwerking voor de periode 2023-2024. Bekijk hier de overeenkomst. 

 

Later wordt nog een amendement opgesteld over de samenwerking voor het delen van gegevens van bewoners. HV Fijn Wonen vertegenwoordigt de huurders van Woonkwartier. Om deze taak goed uit te voeren wil de vereniging weten wat er onder de huurders leeft. Thuis, maar ook als het gaat om de woning, straat, wijk en leefomgeving. Daarom komt de huurdersvereniging graag in contact met bewoners. Daarvoor heeft zij wel gegevens nodig, zoals naam en e-mailadres. 

Regelingen en toeslagen in beeld

Steeds meer mensen hebben tegenwoordig moeite om rond te komen. Er zijn gelukkig ook toeslagen en regelingen waar huurders gebruik van kunnen maken. 

 

Huurders zijn hiervan echter niet altijd op de hoogte. Daarom heeft Woonkwartier de toeslagen en regelingen overzichtelijk in beeld gebracht. 

 

Klik hier voor het overzicht

Update Zonnecoöperatie Uitonsdak

Bij deze weer een update over Zonnecoöperatie Uitonsdak (november 2022). Dit keer staan we stil bij een project in Fijnaart. Ook zijn we blij dat Enexis weer zonnepanelen aansluit. En wilt u graag de opbrengst van de zonnepanelen in uw postcodegebied bijhouden? Kort na deze nieuwsbrief krijgt u een uitnodiging voor de app ‘Voorstroom’. En als laatst: mogelijk goed nieuws voor 2023!

 

Op bezoek bij de Brabantse Bellefleur
Afgelopen maand waren we samen met Woonkwartier op het dak van de Brabantse Bellefleur. Een uitdagend dak, met veel obstakels en eigenlijk 5 afzonderlijke dakvlakken. Ondanks alle obstakels zijn er toch 126 grote panelen van 455Wp op het dak gekomen. Vanwege de brandveiligheid is er ook voor gekozen om de omvormers op het dak te plaatsen en voor de kabels een brandveilige goot aan te brengen in de bestaande goot. Veilig én netjes! Bijzonder is dat de zonnepanelen voor een deel ook de stroom leveren voor de klimaatinstallatie die op het dak staat. Er moest zelfs een andere installatie van het dak. Dit viel tegen, waardoor er tot in de late uurtjes overlast was, maar het is gelukt. Nu nog wachten op de aansluiting door Enexis.

 

Beweging bij Enexis
In de vorige nieuwsbrief was te lezen dat het de netbeheerder niet lukt om de zonnepanelen tijdig aan te sluiten. Op dit moment liggen er namelijk ruim 1500 zonnepanelen op 11 daken klaar om aangesloten te worden op het netwerk. Gelukkig komt er nu beweging in, maar de planning is nog steeds niet bekend. We verwachten wel dat de zonnepanelen voor het einde van het jaar worden aangesloten. Mocht je het interessant vinden, hou de planning in de gaten.

 

Bekijk de opwek en ontvang meldingen via de Voorstroom-app
Bent u ook nieuwsgierig naar de (toekomstige) opbrengst van de zonnepanelen in uw postcodegebied en dus uw voordeel? Download dan de Voorstroom app. Kort na deze nieuwsbrief ontvangt u via Voorstroom het mailbericht ‘Inzicht in jouw persoonlijke opwek van Zonnecoöperatie Uitonsdak’. In deze mail staan uw inloggegevens en leest u hoe u de app kunt downloaden. Let op: op dit moment kunnen alleen leden uit Oosterhout zien hoe hoog de opwek en hun voordeel op de energiebelasting is. Dit komt omdat de rest van de zonnepanelen nog niet zijn aangesloten. Aan het einde van het jaar moet er ook opwek te zien zijn voor de andere leden.

 

Voor iedereen evenveel voordeel
In het vorige bericht lieten we u al weten dat de opbrengst en dus uw voordeel dit jaar lager uitvalt dan voorspeld, namelijk 20 euro in plaats van 100 euro. Voor sommige postcodegebieden is de opbrengst door verschillende oorzaken nog lager. Besloten is dat alle leden van Uitonsdak een bedrag van 20 euro ontvangen. U ontvangt deze compensatie vanzelf op uw bankrekening. Wilt u weten hoe dit ook alweer zat? Kijk nog eens bij de veel gestelde vragen op de website van Uitonsdak.

 

Goednieuws voor 2023?
Graag sluiten we af met een positief bericht: het lijkt erop dat de energiebelasting in 2023 25% hoger uit gaat vallen dan verwacht. En daarmee ook uw voordeel als lid. Het is nog afhankelijk van de definitieve uitwerking van het prijsplafond door de overheid, dus het is nog niet zeker. Maar het is wel iets om naar uit te kijken! 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Stel ze dan via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of laat een terugbelverzoek achter. Volgende keer vertellen we meer over de algemene ledenvergadering en gaan we vragen uw actuele energieleverancier door te geven voor het verrekenen van de energiebelasting. Tot dan!

Presentatie Flora & Fauna

Dimitri van Hekken, adjunct-directeur Vastgoed bij Woonkwartier hield een presentatie over flora en fauna met betrekking tot het aanbrengen van zonnepanelen. 

 

Klik hier voor de PowerPoint-presentatie

Geslaagde meedenkersavond over woonlastenbeperking

In 't Veerhuis in Oud Gastel vond woensdag 18 januari de eerste meedenkavond van 2023 plaats. Het thema was woonlastenbeperking, omdat diverse leden hadden aangegeven zich zorgen te maken over de betaalbaarheid van de woonlasten. De energieprijzen zijn in 2022 enorm gestegen, waardoor het risico op energiearmoede onder huurders alleen maar groter wordt. Tijdens de bijeenkomst werd gekeken hoe we samen zorgen weg kunnen nemen en financiële problemen kunnen voorkomen. 

 

Na een algemene inleiding gingen de aanwezigen in tafelgesprekken dieper op de materie in. Aan bod kwamen de vragen:

 • Waar maak ik me zorgen over? 
 • Wat verwacht ik van de verhuurder/gemeente/huurdersvereniging? 
 • Wat kan Woonkwartier doen? 
 • Wat kan de gemeente doen?
 • Wat kunnen de huurdersvereniging en ik als huurder zelf doen om mijn woonlasten te beperken? 

 

In een quiz-vorm werden de energiekosten van verschillende activiteiten belicht. Zie hieronder de resultaten. 

Dia8

Dia9

Dia10

Dia11

Dia12

Dia13

Dia14

Dia15

Meedenkersavond 2

Meedenkersavond 3

Brandveiligheid in woongebouwen

Huurdersvereniging Fijn Wonen kreeg onlangs een presentatie van Lindey van den Muijsenberg van Brandweer Midden- en West-Brabant District Markiezaten. 

 

De presentatie ging over branden in wooncomplexen. Klik hier voor de informatie die tijdens die bijeenkomst is gedeeld.

Noodfonds Energie om financiële problemen te voorkomen

Energieleveranciers en maatschappelijke organisaties hebben een Tijdelijk Noodfonds Energie in het leven geroepen. Hiermee willen zij voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen door de gestegen energieprijzen. Huishoudens die van een bepaald minimum moeten rondkomen kunnen op dit noodfonds een beroep doen. 

 

Het noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun een deel van de energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023. Komt u in aanmerking hiervoor, dan kunt u vanaf nu de steun van het noodfonds aanvragen voor de hele periode via noodfondsenergie.nl

 

Wie komen er in aanmerking voor extra ondersteuning? 
Het noodfonds is voor huishoudens met een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Dan is het bruto-inkomen per maand lager dan € 2.980 (alleenstaand) of € 3.794 (samenwonend). De bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld. 

De huishoudens moeten zelf een contract voor gas, stroom en/of stadswarmte bij een energieleverancier hebben. Het maakt niet uit bij welke energieleverancier. De rekening is (afhankelijk van het inkomen) hoger dan 10 tot 13% van het gezamenlijk bruto-inkomen. 

 

Hoeveel steun kunt u krijgen?

Bij huishoudens met een gezamenlijk bruto-inkomen dat lager is dan 160% van het sociaal minimum betaalt het noodfonds het deel van de energierekening dat uitkomt boven 10% van het bruto-inkomen. 

Bij huishoudens met een gezamenlijk bruto-inkomen dat ligt tussen de 160 en 200% van het sociaal minimum betaalt het noodfonds het deel van de energierekening dat uitkomt boven 13% van het bruto-inkomen. 

 

Huishoudens die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het noodfonds kunnen zich nu aanmelden via Noodfondsenergie.nl.

Eenvoudige tips om energie te besparen

De elektriciteits- en gasrekening wordt steeds hoger. Als huurder kun u zelf meehelpen uw energierekening omlaag te brengen.

 

Klik hier voor tips

© Fijn Wonen 2023
website door doubledog