HV Fijn Wonen

HV Fijn Wonen

Postbus 90

4750 AB Oud Gastel

Contactpersoon
Karin van Beers

ambtelijk secretaris

info@hvfijnwonen.nl

tel: 06 46 31 98 18

Nieuwsbrief

Schrijf je in en
blijf op de hoogte.

Komt u in aanmerking voor huurverlaging?

1-12-2021

Komt u in aanmerking voor huurverlaging? Vraag nog dit jaar huurverlaging aan...

Sociale huurders met een laag inkomen en hoge huur die een woning huren van een woningcorporatie hebben in 2021 recht op een eenmalige huurverlaging. De regeling geldt alleen in 2021. Aanvragen kan tot uiterlijk 31-12-2021--> lees verder op Vraag nog dít jaar huurverlaging aan | woonbond.nl

Aan de slag met energie besparen

1-12-2021

Bent u inwoner van de gemeente Halderberge en wilt u er ook warmpjes bijzitten met de feestdagen? Ga dan aan de slag met energie besparen! U kunt nu een cadeaubon van € 65,- aanvragen via www.regionaalenergieloket.nl

 

Let op: op=op. Deze bon kunt u gebruiken voor energiebesparende producten, zoals tochtstrips, radiatorfolie, ledlampen of een waterbesparende douchekop.
Zo kunt u direct aan de slag met energie besparen maar kost het u niets. Wilt u meer praktische tips? Op 7 december is er een online informatieavond voor alle huurders in de gemeente Halderberge. In maart 2022 zal er opnieuw een avond voor huurders georganiseerd worden. Hou daarvoor de site van het regionaal energieloket in de gaten. Op www.regionaalenergieloket.nl/halderberge/huurwoningen vindt u meer handige tips om energie te besparen.

Als huurder energie besparen? Ontdek het!

16-11-2021

Energie besparen is goed voor het milieu en de portemonnee. De gas- en elektriciteitsprijzen blijven de komende jaren stijgen, dus energie besparen wordt extra belangrijk. Gemeente Steenbergen hield met Stadlander en Woonkwartier op 16 november een online informatieavond voor huurders over energie besparen. Samen zetten de organisaties zich in voor een duurzame samenleving.
 
Gratis cadeaubon ter waarde van € 70,00
De gemeente Steenbergen geeft gratis cadeaubonnen weg voor producten waarmee je energie bespaart, zoals een ledlamp of een waterbesparende douchekop. Na afloop van de informatieavond kregen de kijkers een link waar de gratis cadeaubonnen aan te vragen zijn. Deze bon kan ingewisseld worden bij verschillende lokale bouwmarkten of digitaal via een webshop.

Vraag de link op bij:
Yvonne de Rooij
Beleidsmedewerker Duurzaamheid via 0167 - 543 383

 

Algemene Ledenvergadering

28-09-2021

Het thema was 'Langer thuis blijven wonen'.
Aanwezig: huurders, bestuurders en medewerkers van Woonkwartier, wethouder gemeente Halderberge en ambtelijke ondersteuning van de drie gemeenten (Halderberge, Moerdijk en Steenbergen).

Er werd gestart met een formeel gedeelte waarin de vereniging haar ambities en plannen heeft uitgesproken voor het nieuwe jaar 2022. 
De leden hebben ingestemd met toetreding tot het bestuur van: Ad de Jong, Renske Vreugdenhil en Kleis Willemstein. 
Tijdens de vergadering kwamen ook een aantal vragen en klachten van leden naar voren welke gelijk werden opgepakt door de medewerkers van Woonkwartier. 

Hierbij de presentaties over het thema langer Thuis blijven Wonen: 
1._ALV_28-09-2021.pptx
2._HV_Fijn_Wonen.pdf
3._DEF_Langer_thuis_wonen_presentatie_HV_Fijn_Wonen.pptx
4._Woonkwartier.pptx

De presentaties sloten goed op elkaar aan. Het is jammer dat de opkomst minder was dan verwacht gezien het interessante thema. 
Ook namens MarkVliet Netwerk Notarissen bijgaande informatie:KNB_brochure_ouderen__Wie_geeft_u_het_vertrouwen_.pdf

Sociaal statuut Woonkwartier en HV Fijn Wonen

1-12-2020

Eind december 2020 is het Sociaal_Statuut_december_2020_ondertekend.pdf tussen Woonkwartier en HV Fijn Wonen.
Walter Heijnen (r) en Ruud van den Boom hebben hun handtekening onder het document geplaatst. 

Rookmelders vanaf 1 juli verplicht

01-02-2022

Vanaf 1 juli 2022 is in iedere woning een rookmelder verplicht. Deze verplichting bestaat al sinds 2003 voor nieuwbouwhuizen. In de nieuwe wetgeving staat dat ook in bestaande woningen op iedere verdieping een rookmelder moet hangen. Dat geldt eveneens voor huurwoningen. 

Woonkwartier zorgt ervoor dat voor 1 juli elk huurhuis voorzien is van rookmelders. Heeft u hierover vragen, kijk dan op de website van Woonkwartier. 

De verhuurder is verantwoordelijk voor het ophangen van voldoende werkende rookmelders. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de rookmelders. 

De rookmelders zorgen ervoor dat u gewaarschuwd wordt bij een (beginnende) brand in huis. Controleer daarom geregeld of de rookmelders nog werken of dat de batterijen vervangen moeten worden. Dit kunt u doen door op de testknop van de rookmelder te drukken. 

Bent u de contactpersoon in uw appartementencomplex?

HV Fijn Wonen wil graag in contact komen met bewonerscomissies en contactpersonen van appartementencomplexen. Bent u bestuurslid van een bewonerscommissie, een contactpersoon of voelt u zich betrokken bij het huurcomplex waarin u woont? Stuur ons dan even een mailtje door op deze link te klikken. 

Laag inkomen geeft recht op € 200 extra compensatie van de stijgende energiekosten

01-02-2022

Eerder kwam de Woonbond samen met FNV en Milieudefensie met een plan voor extra steun voor mensen met een minimuminkomen. Daarmee zouden de lage inkomens er structureel een stuk meer mee geholpen worden. Vraag blijft of 200 euro volstaat. "Het is helaas veel minder dan waarvoor wij pleiten, terwijl mensen hun rekeningen op dit moment niet meer kunnen betalen", zegt Bas van Weegberg van de FNV tegen de NOS.  "Het is een mooi gebaar, maar meer dan dat is het niet", laat Amma Asante van de Landelijke Cliëntenraad eveneens via de NOS weten. "Ik wil niet zuur doen, want alle kleine beetjes helpen. Maar het is te weinig. Alles wordt steeds duurder en dit geld is incidenteel.'


Niet alleen bijstand

Bijstandsgerechtigden ontvangen het extra geld automatisch via de gemeente in het eerste kwartaal van 2022. Heeft u geen bijstand, maar wel een klein inkomen? Dien dan een verzoek in bij de gemeente. Mensen die in aanmerking komen voor deze compensatie zijn werkende armen, IOW-gerechtigden, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en zelfstandig ondernemers met een laag inkomen.


Bel gemeente

Het verzoek voor compensatie moet worden gedaan bij de gemeente waarin u woont. Check hiervoor de website van uw gemeente of bel het gemeentehuis voor meer informatie. 

Kijk voor meer informatie op de website van het Werkplein Hart van West-Brabant. 

Eenvoudige tips om energie te besparen

31-03-2022

De elektriciteits- en gasrekening wordt steeds hoger. Als huurder kun u zelf meehelpen uw energierekening omlaag te brengen. In dit filmpje (klik op de link) geeft energiecoach Corine Neleman u eenvoudige en simpele tips om te besparen op elektriciteit en gas. Door kleine aanpassingen aan te brengen in gewoontes, maakt u al een groot verschil. Dat is fijn voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee.

Prestatieafspraken voor 2022 ondertekend

31-03-2022

De gemeenten Halderberge en Moerdijk, HV Fijn Wonen en Woonkwartier hebben de prestatieafspraken voor het jaar 2022 ondertekend. Zij hebben concrete afspraken gemaakt over de sociale huurwoningvoorraad in de gemeenten. Niet alleen over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, maar ook over de sociaal-maatschappelijke opgaven in de zorg en de inzet in de dorpen, wijken en buurten. 

De activiteiten die hierbij horen worden per jaar met elkaar afgestemd in de zogenaamde jaarschijf. De organisaties en vereniging vinden het belangrijk om samen te werken aan de maatschappelijke opgaven in de verschillende dorpen, wijken en buurten. De volledige tekst van de prestatieafspraken is te vindenvia deze link

Toenemende vergrijzing en stijgende kosten van de zorg
De opgaven vanuit de samenleving worden steeds complexer en partijen kunnen dit niet alleen invullen. Bijvoorbeeld de toenemende vergrijzing en de stijgende kosten van de zorg. We hebben elkaar en onze partners steeds meer nodig om deze taken zo goed mogelijk uit te voeren. In de prestatieafspraken ligt de basis om die opgaven met elkaar te verkennen en daarvoor oplossingen te bedenken en uit te voeren.

Prestatieafspraken voor het jaar 2022
 In 2022 richten de partners zich specifiek op:

  • Speciale aandacht voor voldoende aanbod voor aandachtsgroepen zoals statushouders en mensen die spoedig een woning nodig hebben (spoedzoekers). Daarbij houden we er ook rekening mee dat er voor de andere woningzoekenden voldoende aanbod beschikbaar blijft.
  • Organiseren van een informatiebijeenkomst met als doel ouderen te informeren over langer zelfstandig wonen.
  • De afstemming met zorg- en welzijnsinstellingen om tot een goede samenwerking te komen bij de huisvesting van kwetsbare doelgroepen.
  • Informeren over de mogelijkheden van besparen op energiekosten, zoals plaatsen van dubbel beglazing en isoleren van het dak, de vloer en spouw.
  • Vergroten van bewustwording onder inwoners over het belang van verduurzamen van de woning en omgeving.

Aan de leden van HV Fijn Wonen de opdracht te 'controleren; of de afspraken worden nagekomen. Hiervoor worden kwartaalafspraken gemaakt met Woonkwartier en de gemeenten.

Algemene LedenVergadering

Niet Vergeten:
Dinsdag 24 mei 2022

Het Veerhuis, Oud Gastel
Aanvang 19:00 uur
aanmelden: info@hvfijnwonen.nl

 

 

© Fijn Wonen 2022
website door doubledog