HV Fijn Wonen

PRIVACYVERKLARING

Huurdersvereniging Fijn Wonen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

HV Fijn Wonen

Postbus 90

4750 AB Oud Gastel

 

Contactpersoon
Karin van Beers

ambtelijk secretaris

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

tel: 06 46 31 98 18


De ambtelijk secretaris is tevens de Functionaris Gegevensbescherming van HV Fijn Wonen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
HV Fijn Wonen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van de vereniging of gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam

 

Adres

 

Telefoonnummer

 

E-mailadres

 

Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Internetbrowser en apparaat type

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
HV Fijn Wonen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van informatie over onderwerpen die u als huurder aangaat, brieven en onze nieuwsbrief;

 

U te kunnen bellen of e-mailen

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
HV Fijn Wonen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

       Naam  > Zolang u lid van de vereniging blijft of aangegeven hebt deel te willen nemen aan activiteiten van de vereniging > Om u met uw naam aan te spreken wanneer wij contact met u opnemen.

Telefoonnummer > Zolang u lid van de vereniging blijft of aangegeven hebt deel te willen nemen aan activiteiten van de vereniging > Om contact met u op te nemen


E-mailadres > Zolang u lid van de vereniging blijft of aangegeven hebt deel te willen nemen aan activiteiten van de vereniging > Om contact met u op te nemen


IP-adres  > Zolang u lid van de vereniging blijft of aangegeven hebt deel te willen nemen aan activiteiten van de vereniging > wordt automatisch opgeslagen door het online formulier

Locatiegegevens > Zolang als Google Analytics dit opslaat > Via Google Analytics om de website te kunnen verbeteren

Gegevens over uw activiteiten op onze website > Zolang als Google Analytics dit opslaat > Via Google Analytics om de website te kunnen verbeteren

Internetbrowser en apparaat type > Zolang als Google Analytics dit opslaat > Via Google Analytics om de website te kunnen verbeteren

 

Delen van persoonsgegevens met derden
HV Fijn Wonen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HV Fijn Wonen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
HV Fijn Wonen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HV Fijn Wonen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

HV Fijn Wonen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HV Fijn Wonen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze ambtelijk secretaris via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Eenvoudige tips om energie te besparen

De elektriciteits- en gasrekening wordt steeds hoger. Als huurder kun u zelf meehelpen uw energierekening omlaag te brengen.

 

Klik hier voor tips

© Fijn Wonen 2023
website door doubledog